• English
  • Nederlands
  • Español
  • Deutsch

HOMEAbout UsSITEMAPLOGIN
© MaiAx Advisors BV

Strategische Personeelsplanning

Verzekeren dat het huidige en toekomstige personeelsbestand geheel consistent is met de strategie van de onderneming en haar investeringen, is van cruciaal belang voor het realiseren van ondernemingsplannen.  MaiAx Advisors werkt met bedrijven bij het ontwikkelen van de strategische planning voor hun personeelsbestand en het modelleren van de toekomstige personeelsopbouw op basis van de strategische plannen.  Dit houdt onder meer in het signaleren van ontwikkelingen in het personeelsbestand (als gevolg van pensionering, werving, downsizing), het identificeren van toekomstige behoefte aan talent, het identificeren van lacunes in vaardigheden en de evaluatie van arbeidsmarkten.

Voorbeelden van uitgevoerde strategische personeelsbestandprojecten zijn onder andere:

  • Lange termijn resourcing strategie voor een financiële instelling
  • Gedetailleerde personeelsmodellen die toekomstige organisatorische eisen voorspellen in een scala van scenario’s
  • Bedrijfsanalyse op hoog bestuurlijk niveau met focus op huidige en toekomstige lacunes en behoeften aan talent
  • Beoordeling van de huidige arbeidsmarkten en bronnen van talent voor schaarse vaardigheden
  • Ondersteuning van Human Resource strategieontwikkeling

Terug naar Diensten