• English
  • Nederlands
  • Español
  • Deutsch

HOMEAbout UsSITEMAPLOGIN
© MaiAx Advisors BV

Herstructurering & Opsplitsingen

Voorafgaand aan verkoop kan herstructurering de afzetmogelijkheden en verkoopwaarde van een bedrijf sterk verbeteren.  Noodzakelijke opsplitsingen of carve-outs kunnen echter ook dis-synergiën oproepen die resulteren in een aanzienlijk waardeverlies – maar deze splitsingen zijn vaak noodzakelijk voor de verkoop, een MBO of de reorganisatie en stroomlijning van de overige bedrijfsonderdelen.

MaiAx Advisors kan, vanuit het perspectief van de koper, adviseren over hoe men de risico’s, inherent aan het verwerven van een dergelijke geherstructureerde onderneming, kan verkleinen of beperken.

MaiAx Advisors heeft ervaring in het managen van complexe demergers (af- en opsplitsingen). MaiAx Advisors is in staat structuren te ontwikkelen die, door middel van deal-structurering en proactief management, deze vaak aanzienlijke dis-synergiën minimaliseren voor de afgesplitste targets.

Voorbeelden van deze diensten zijn onder meer:
  • Beperken van risico’s die inherent zijn aan het verwerven van zulke afgesplitste entiteiten, waaronder due-diligence support
  • Opzetten en uitvoeren van opsplitsingen en carve-outs
  • Minimaliseren van dis-synergiën door het actief managen van de effecten van desinvesteringen en de-branding
  • Deal-structurering om geassocieerde risico’s te minimaliseren
  • Ontwikkeling van de juiste contractuele bepalingen ter minimalisatie van opsplitsing rest risico’s

Terug naar Fusies & Overnames